Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Αρχιτέκτων Λίνα Καπετανάκη τηλ: 6945499101 - 2109600091

Υπηρεσίες

     
     
                  
 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 ΠΡΟΜΕΤΡΙΣΕΙΣ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

   
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ ΚΤΗΣΜΑΤΩΝ